ĐĂNG KÝ

Tôi xác nhận các thông tin trên

Xác nhận đăng ký gói Chuyên Kế Toán _ Webketoan Pro *
Đơn đăng ký này có giá trị như là một thỏa thuận nhằm thực hiện các cam kết:

1. Webketoan Pro 1-1; WKTPRO VIP chỉ áp dụng đăng ký thành viên là cá nhân; WKTPRO BIZ áp dụng với thành viên là nhóm cá nhân trong 1 doanh nghiệp, tổ chức.

2. Ngày tham gia đầu tiên của Gói được tính từ ngày 01 của tháng tiếp sau ngày thanh toán; ngày kết thúc là ngày cuối cùng của thời hạn theo gói quý, năm.

3. Các lĩnh vực thành viên có thể trao đổi cùng chuyên gia: Kiểm toán, Kế toán, Thuế, Lao động, Luật doanh nghiệp, Xuất nhập khẩu...

4. Trường hợp thành viên cần trao đổi sâu hơn các vấn đề đã được giải đáp hoặc buộc phải gửi các tài liệu đính kèm để làm rõ câu hỏi của thành viên thì WKT Pro sẽ liên hệ trực tiếp với thành viên để thỏa thuận phí tư vấn theo thời gian nghiên cứu và trả lời bằng văn bản.

5. Thời gian trao đổi: Từ 8g00 đến 17g00, các ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, các câu hỏi ngoài thời gian này, chúng tôi sẽ giải đáp trong 12 giờ tiếp theo.

6. Các bên cam kết không tiết lộ thông tin cho bất cứ bên thứ 3 nào mà không có sự đồng ý của bên còn lại, bằng bất cứ hình thức nào có nguồn gốc liên quan đến nội dung trao đổi tại Group trao đổi của Webketoan Pro.

7. Trường hợp 1 trong 2 bên vi phạm, bên kia sẽ thông báo bằng văn bản / email đã xác thực thông tin để yêu cầu bồi thường tổn thất, thiệt hại về uy tín và hình ảnh, khách hàng, tài chính cho bên còn lại.

8. Trường hợp xảy ra mâu thuẫn tranh chấp, hai bên ưu tiên xử lý trên cơ sở hòa giải, lịch sự, tôn trọng lẫn nhau.

9. Điều khoản quy định trên đây có hiệu lực từ khi đăng ký. Trường hợp có thay đổi, Webketoan Pro sẽ thông báo cho thành viên trong vòng 03 ngày kể từ ngày có thay đổi.

10. Webketoan Pro cam kết bảo đảm quyền lợi theo hướng có lợi cho thành viên.

Giữa Bên A và Bên B:
A.
Khách hàng: _____
Email: _____
Số điện thoại: _____
Gói dịch vụ: 

B. Thông tin Webketoan Hub
Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Webketoan
Mã số thuế: 0314922894
Người đại diện: Ông Nguyễn Hải Tâm
Chức vụ: Giám Đốc
Số điện thoại: (+84) 28.9995.9639